Missionshuset - Dronningensgade 26 - 9800 Hjørring

opstart

 

 

Hej venner i Hjørring Im mange tak for deltagelse i sidste uge ved vores opstarts møde i Kirken det var en god aften til trods for at kaffen bagerst i kirken selvfølgelig var aflyst.

Tak til Knud Erik, Mogens, Kirken og Kirkens personale (-:

 

Vi har i bestyrelsen også for første gang mødtes igen til konstituerende møde.

Vi har jo skiftet 50% af bestyrelsen, endnu engang mange tak for indsatsen til de tre der er trådt ud og ligeledes også en stor tak til de tre som er trådt ind i bestyrelsen, spændende med nye ansigter og idéer selv om vi vil savne de ”gamle”

Der er sket en enkelt væsentlig ændring i konstitueringen i det at Anders Kattenhøj har overtaget sekretærposten ellers er det fortsat Torben der er næstformand og undertegnet der er formand.

 

 

Vi har aftalt at vi vil genoptage møderne i missionshuset selvfølgelige samtidig med at vi overholder de restriktioner der følger med.

Vi kan derfor mødes igen torsdag D. 11/06 hvor Andreas Fibiger fra Aalborg kommer som forkynder og synger for os. (-:

Vi har i forsigtigheds øjemed aftalt at vi ikke vil synge fællessange på aftenen )-: lidt trist men så må vi desto mere nyde Andrea ses evner på det punkt.

Vi vil på aftenen afsætte god tid af til vidnesbyrd og tanker vedr. forkyndelsen eller tanker der kan være opstået i forbindelse med Corona nedlukningen.

Der vil være Kaffe i forbindelse med mødet men under lidt andre former end vi er vant til.

Der vil være håndsprit til stede som skal benyttes før og efter mødet plus hvis der er behov for det undervejs. (gerne en gang eller to for meget)

Vi vil selvfølgelige heller ikke give hånd til hinanden som vi er vant til og som jeg selv værdsætter enormt højt.

Så kort sagt vi skal holde god afstand til hinanden også når vi snakker med hinanden, lade være med at klumpe sammen osv.

Så husk at selv om det er dejligt og hyggeligt at stå lidt tæt når vi snakker sammen så venter vi lidt med det endnu (-: .Vi skal ikke gøre nogle utrygge og nervøse ved at komme til mødet.

 

Hvis aftenen går planmæssigt, er det vores stor håb at vi også kan holde sommer afslutning d.18/06 mere herom senere.

 

Med venlig hilsen

Henrik O. Christensen